Нововведения информационных технологий 2017


Сутність економічної інформації розкривається через економічний показник.
- 56 - Знання підготовка трансформація очищення видобування інтерпретація Шаблони Трансформовані дані Очищені дані Вихідні дані Джерела даних Рис.4.3.

Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).

Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
Вхідна інформація, ідея програмна реалізація Захист Загрози плагіат копіювання модифікація знищення піратство хакерство модифікація нанесення шкоди Зовнішнє середовище створення Інформаційний продукт Документація Програмний продукт Рис.3.2.