Нововведения информационных технологий 2017


Інформація виникає або при інтерпретації даних користувачем, або при передачі знань між користувачами чи при перетворенні знань у дані.
Це пов’язано з розміщенням масивів даних у пам’яті ПК.

Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.
Код виробника привласнюється регіональним відділенням міжнародної організації EAN International.

Переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності забезпечується: а) гіпертекстовими технологіями в) табличним поданням б) графічним поданням г) формалізацією - 47 - 4.
Але вони не здатні формувати емоції, які характерні для людини, та й для деяких тварин з родини ссавців.