Нововведения информационных технологий 2017


Надалі для них можна розробити повністю структуровані процедури знаходження рішень.
Поняття ЖЦ використовується і при проектуванні технології та обґрунтуванні проектів.

В період доінформаційних технологій основна увага при використанні ПК приділялась автоматизації рішень рутинних задач і операцій.
Основними завданнями сучасних IT є: досягнення універсальності методів комунікацій;• підтримка систем мультимедіа• максимальне спрощення засобів спілкування в системі “людина –• ПК”.

Сукупність - 29 - класифікаторів утворює систему класифікації і кодування (основа для аналізу та моделювання інформаційних потоків, складова частину інформаційного забезпечення автоматизованих ІС).
Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.