Нововведения информационных технологий 2017


Приклад ієрархічної системи класифікації студентів: код вузу (001: Європейський університет, 002: університет ім.
Ця задача може бути вирішена з різним ступенем ефективності та великими часовими затратами, документальними способами отримання знань, такими як методиматематичної статистики.

Користувачі – це не окремі працівники, які обслуговують певну інформаційну технологію, а вся система загалом.
Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.

Ієрархічний метод класифікації.
Існують різноманітні способи кодування: порядковий спосіб – формування коду з чисел натурального ряду;• серійно-порядковий спосіб – код формується з чисел натурального• ряду і окремі серії чи діапазони цих чисел закріплюються за об’єктами класифікації з однаковими ознаками; послідовний спосіб – формування ко•ду класифікаційного групування чи об’єкту з використанням кодів послідовно розмі- щених підпорядкованих групувань, одержаних при ієрархічній класифікації; паралельний спосіб – код класифікаційного групування чи об’єкту• класифікації формується з використанням кодів незалежних групувань, одержаних під час фасетного методу класифікації.