Нововведения информационных технологий 2017


До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.
Відкриття в галузі електрики зробило революцію і в інформаційних технологіях, зумовило перехід до четвертого етапу їх розвитку.

3.2.
1.2.

Згідно з прикладом, наведеним у праці Д.
та втілена у моделі штучного нейрона і принципах побудови штучних нейронних мереж, що здатні до навчання.