Нововведения информационных технологий 2017


Про чинники можна скласти оцінку іза непрямими ознаками.
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.

Вхідні дані повинні бути якісними та коректними.
Тобто, для кожної позиції номенклатури призначено лише одне певне місце у класифікаторі.

Інформаційна технологія автоматизації процесу аналізу інформації з використанням програмного забезпечення Практика використання інформаційних технологій для моделювання та автоматизації підтримки прийняття рішень в управлінні соціально- економічними процесами тісно пов’язана із постійним розв’язанням задач аналізу значних обсягів інформації.
Знищення, з точки зору життєвого циклу даних, не представляє інтересу, оскільки причиною видалення є втрата інформативності даних.