Нововведения информационных технологий 2017


Хоукінза ці сигнали містять передбачення.
Cвідомість, наділена функцією передбачувального моделювання, є найціннішим природнім здобутком.

Кінцева обробка даних – інтерпретація результатів і застосування отриманих знань в бізнес-додатках.
Сімейні покупці (сегмент 1).

► Що таке гіпертекстові технології? ► Що таке мультимедійні технології? ► Як використовуються цифрові технології у видавничій справі? ► Назвіть основні характеристики інформаційної технології.
Ключові слова Інформаційна технологія, комп’ютерна інформаційна технологія, дерево цілей, декомпозиція, дерево рішень, засоби обробки інформації, інформаційно-технологічна система, інформаційно-технологічний процес, технологія автоматизації аналізу інформації.