Нововведения информационных технологий 2017


Далі будується модель залежності обсягів продажів від вибраних чинників.
забезпечення внутрішньосистемного представлення інформаційних зв’язків в процесі керування.

При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.
Інсталяційний пакет пакет програми NuPIC поширюється у двох версіях: для операційних систем Linux та Mac OS.

Дані представляються у вигляді довільного графу в: а) реляційній моделі в) ієрархічній моделі б) моделі сіткових баз г) немає вірної відповіді 3.
Представлення інформації, що є повністю підготовленою для прийняття рішення; 1.3.1.