Нововведения информационных технологий 2017


Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.
Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.

Дані представляються у вигляді довільного графу в: а) реляційній моделі в) ієрархічній моделі б) моделі сіткових баз г) немає вірної відповіді 3.
Сучасну назву отримала в 2-му виданні (1927-1932 рр.).

► Опишіть методи появи нових знань.
Для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на персональних комп’ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux використовуються наступні процесори електронних таблиць (ЕТ): OpenOffi ce.org Calc, ABS, Gnumeric, KSpread та ряд інших.