Нововведения информационных технологий 2017


Нейрони найвищих шарів ієрархії - 59 - виконують аналіз найбільш абстрактних характеристик зображення: наприклад, спеціалістами доведено існування нейронів, які активізуються при наявності у довільній області поля зору певного людського обличчя.
Найчастіше використовуються три: ієрархічна, мережева (сіткова) та реляційна.

До цього ж типу задач відноситься і прогнозування часового ряду на основі хронологічних даних.
Для якого етапу розвитку комп’ютерних інформаційних технологій характерна пакетна обробка інформації: а) машинних ресурсів в) нових інформаційних технологій б) програмування г) всіх етапів 3.

Тестові завдання 1.
Життєвий цикл інформації є досить коротким.