Нововведения информационных технологий 2017


Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
Структура інформаційної технології.

Швидкий розвиток комп’ютерної техніки породжує нові форми і методи обробки, зберігання і передавання інформації.
Вони передбачають переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності.

Є мережа магазинів роздрібної торгівлі.
► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.