Нововведения информационных технологий 2017Через це зміна хоча б однієї ознаки приводить до перерозподілу класифікаційних угруповань.
► Які вимоги висуваються до сучасної технології? ► Взаємозв’язок та ієрархія технологій.

Наприклад, для ІТ в промисловості визначені наступні цілі: усунення існуючих проблемних моментів (дрібносерійності• об’єктів виробництва при значних масштабах виробництва; ускладнений характер виробництва при скороченні ресурсів часу на використання функцій управління; поглиблення спеціалізації; необхідність комплексного охоплення, обліку видів взаємодії процесів); інтеграція управління і виробництва;• стандартизація і уніфікація засобів автоматизації.• Дерева рішень для ухвалення висновків.
Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases) Системи підтримки прийняття рішень, які містять базу знань і розробляються з використанням методів штучного інтелекту, називаються системами підтримки прийняття рішень на базі знань (Knowledge-based Decision Support Systems).

До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.