Нововведения информационных технологий 2017


Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.
Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі 3.1.

Існує декілька методів збору, необхідних для аналізу даних: 1.
Якщо немає можливості збільшити кількість даних, то зменшується кількість чинників, що відбираються за ступенем впливу.

В системі класифікації та кодування кожний окремий код повинен позначати: а) лише групу об’єктів в) лише один об’єкт б) лише класи об’єктів г) всі відповіді правильні 12.
► Що таке гіпертекстові технології? ► Що таке мультимедійні технології? ► Як використовуються цифрові технології у видавничій справі? ► Назвіть основні характеристики інформаційної технології.