Нововведения информационных технологий 2017


Немає чітких переваг при купівлі• певного виду товарів.
Для розв’язання деяких визначених типів задач вже існують оптимальні конфігурації нейронних мереж.

Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.
Дерево рішень складається з вузлів, де проводиться перевірка умови, і листя – кінцевих вузлів дерева, що вказують на клас (вузлів рішення): - 41 - Освіта вища спеціальна середня так ні ні ні так так Наявність нерухомого майна Надати креди Відмовити Надати кредит Вік > 40 Дохід > 2000 грн/міс ...

Змінна інформація містить дані за відносно короткий період часу, які постійно оновлюються (прогноз погоди, курси валют).
Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.