Нововведения информационных технологий 2017


Число договірних держав Угоди становить 42.
Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.

Глибока деталізація основних таблиць і значні можливості введення нових рубрик за допомогою визначників дозволяють вважати УДК одним з найбільш розвинутих універсальних класифікаторів.
Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.

- 5 - 1.
Технологія виявлення знань в базах даних (Knowledge Discovery in Databases) Системи підтримки прийняття рішень, які містять базу знань і розробляються з використанням методів штучного інтелекту, називаються системами підтримки прийняття рішень на базі знань (Knowledge-based Decision Support Systems).