Нововведения информационных технологий 2017


Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
Інформація заноситься в базу за різного роду експертними оцінками працівниками організації.

В інформаційній системі поняття “інформація” пов’язано із сутністю процесів, а поняття “знання” – з їх якістю.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.

Схема еволюції знань Вигляд узагальненого життєвого циклу наведено на рис.1.4 та рис.1.5.
Схема життєвого циклу знань Цей цикл є найбільш складним, оскільки процеси перетворення знань є мало вивченими.