Нововведения информационных технологий 2017


Методи видобування знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація; кластеризація (сегментація); регресія; асоціація.
В життєвому циклі інформації за фазою використання одразу слідує фаза її знищення.

забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.
Зазначимо, що система не може знати про що- небудь, що знаходиться за межами зібраних для аналізу даних.

1.2.
Для економічних задач використовують термін сегментація; регресія, у тому числі і задача прогнозування.