6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Гіпертекстові технології відкривають нові, якісно відмінні від традиційних, можливості засвоєння інформації.
Однією з принципових особливостей інформаційного процесу є участь людини.

Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.
Конфіденційна інформація містить відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні юридичних та фізичних осіб і поширюються за їхньою згодою.

При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.
Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.