6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Існує декілька методів збору, необхідних для аналізу даних: 1.
Найбільш поширеними двовимірними кодами є: Datamatrix, Data Glyph, Aztec: Рис.2.4.

Точність інформації визначається припустимим рівнем її спотворення по відношенню до поставленого завдання.
Дерево цілей описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми.

Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.
Зазвичай дані є вхідною інформацією для інформаційного процесу.