6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Деякі задачі потребують доповнення даних певною апріорною інформацією.
Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.

– розділи 2, 6, 7, 11, 12 (параграфи 2.1-2.5, 6.1, 6.2, 6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 11.2, 12.1); Дубук В.І.
Послідовні шаблони – встановлення закономірностей між пов’язаними у часі подіями Розглянуті вище задачізнайшли широке застосування при видобуванні знань економічного характеру.

Вона включає довжину і тип.
Дерево рішень будується за певним алгоритмом.