6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Ці принципово нові засоби і методи обробки даних об’єднуються в цілісні технологічні системи і забезпечують практично всі функції ІТ.
Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.

2.4.
Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.

Тому значний інтерес має визначення інваріантів технологій, тобто опорних структур даних і процесів, які можуть бути досить стабільними властивостями і характеристиками гнучкої інформаційної технології.
Після побудови мапи утворюється п’ять типів покупців (рис.4.2).