6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


В інформаційній системі поняття “інформація” пов’язано із сутністю процесів, а поняття “знання” – з їх якістю.
Характеризує об’єкт з кількісного та якісного боків: а) показник в) номенклатура б) реквізит г) повідомлення 6.

Переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності забезпечується: а) гіпертекстовими технологіями в) табличним поданням б) графічним поданням г) формалізацією - 47 - 4.
Коли після перевірки питання формується певний паттерн, який відсутній у наявному контексті, то передбачення не справджується, формується негативна відповідь і похибка привертає особливу увагу особи.

► Які вимоги висуваються до сучасної технології? ► Взаємозв’язок та ієрархія технологій.
Вони можуть бути простими або складними.