6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Програмне забезпечення Numenta працює за принципами самонавчальної штучної нейронної мережі.
Діючими класифікаторами на сьогоднішній день в Україні є: ЄДРПОУ – єдиний державний реєстр підприємств, організацій України; СПОДУ – система позначень органів державного управління; СПАТО – системапозначень автономій, територій, областей; ЗКТЕП – загальнодержавні класифікатори техніко-економічних показників.

Структура реквізиту – це спосіб подання його значень.
Вони створюють ієрархічну структуру класифікаційних правил типу “ЯКЩО-ТО” (if-then), що має вигляд дерева.

При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).
Під загрозами будемо розуміти сукупність факторів, які створюють небезпеку для цінної інформації, а саме: можливість несанкціонованого доступу і/або розповсюдження.