6c72e748 На server-world.ru 654873-003.
порно

Нововведения информационных технологий 2017


- 50 - Методи виявлення знань можна умовно розбити на п’ять груп: класифікація;• кластеризація – групування об’єктів на основі даних, що• описують сутність об’єкту.
Хоукінза ці сигнали містять передбачення.

Для конструктивного аналізу цілей при побудові ІТ необхідно щоб загальні цілі створення ІТ узгоджувались з цілями процесів керування в даній предметній області.
За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.

3.5.
Лінійними (звичайними) називаються штрих-коди, які зчитуються в одному напрямі (по горизонталі).