6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.
Для дослідження процесів різної природи дані повинні бути підготовлені спеціальним чином.

Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).
При використанні цього алгоритму, вектори, що були близько розташовані на отриманій мапі, виявляються близькими і в початковому просторі.

Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.
У відповідності з низхідним методом моделювання теоретичні положення ґрунтуються на відтворенні зовнішніх проявів інтелектуальної поведінки індивідуума.