6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг: а) матеріальна інформація в) споживча інформація б) економічна інформація г) виробнича інформація 7.
Описує проблему в цілому і служить основою структуризації даних, що використовуються при вирішенні даної проблеми: а) дерево знань в) дерево цілей б) дерево даних г) дерево істини 8.

- 52 - Нейронні мережі є обчислювальними структурами, що моделюють прості біологічні процеси, подібні до тих, що відбуваються в людському мозку.
забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.

При штрих-кодуванні такожможуть використовуватись алфавітно-цифрові коди і коди безфіксованої довжини.
► Які вимоги висуваються до сучасної технології? ► Взаємозв’язок та ієрархія технологій.