6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


При формуванні вказаних класифікаторів використовується, як правило, ієрархічна система класифікації з серійно-порядковою системою кодування.
Основними завданнями сучасних IT є: досягнення універсальності методів комунікацій;• підтримка систем мультимедіа• максимальне спрощення засобів спілкування в системі “людина –• ПК”.

Основою цього процесу є методи, що дозволяють знаходити закономірності і знання.
Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.

Код виробника привласнюється регіональним відділенням міжнародної організації EAN International.
Ці елементи називають інформаційними одиницями.