6c72e748

Нововведения информационных технологий 20173.4.
Інформація є одним з видів ресурсів, які використовуються людиною в трудовій діяльності.

Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.
Часто при видобуванні знань основну увагу приділяють механізмам аналізу даних, не враховуючи важливість попередньої обробки та очищення даних.

Також, високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.
Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.