6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари.
Після сегментації можна отримати відомості, які саме сегменти є найактивнішими, які приносять найбільший прибуток, виділити характерні для них ознаки.

Показники є основними одиницями інформації, за допомогою яких формуються бази даних.
Немає чітких переваг при купівлі• певного виду товарів.

Глибока деталізація основних таблиць і значні можливості введення нових рубрик за допомогою визначників дозволяють вважати УДК одним з найбільш розвинутих універсальних класифікаторів.
У відповідності до фаз він представляється наступними інформаційними процесами: 1) збір і реєстрація даних; 2) передача даних; 3) переробка та збереження даних; 4) підготовка даних для оцінки та інтерпретації; 5) пошук даних відповідно до запиту; 6) трансформація знань через інформацію в дані.