Нововведения информационных технологий 2017


Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.
В моделі сіткових баз використовують представлення даних у вигляді довільного графу.

Прикладом може служити аналіз значних обсягів економічної інформації.
Вних дані представляються у вигляді таблиць.

Комплекси обчислювальних засобів та програмні комплекси спеціального і загального призначення складають наступну підсистему інформаційно- технологічної системи: а) матеріально-технологічну в) ергономічну б) технологічну г) інформаційну 10.
Така нетривіальна задача розпізнавання розв’язується методом на основі платформи NuPIC, побудованої у вигляді 4шарової HTM-системи.