6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


не дає змоги агрегувати об’єкти за будь-яким раніше не• передбаченим довільним поєднанням ознак.
Дані можуть бути неповними, містити шуми, аномальні значення і т.д.

забезпечення надійного доступу до інформації (мінімізація синтаксичних і семантичних шумів); - 40 - 1.3.2.
При системному способі інформація класифікується з урахуванням вимог різних рівнів організації (підприємство, міністерство, відомство, тощо), при локальному – в межах одного підприємства, організації або установи.

3.2.
Термін “інформація” часто використовують замість більш точного “дані”.