Нововведения информационных технологий 2017


Структуровані задачі містять кількісні та якісні змінні, підлягають формалізації, яка нескладно реалізується.
Розроблені на сьогодні HTM-системи здатні запам’ятовувати і передбачати.

Крім того, вони можуть бути в надмірний чи недостатній кількості.
4.2.

Дані трансакцій повинні містити наступний мінімум інформації: код трансакції, дата і час трансакції, код товару та кількість, сума покупки.
У навчальному посібнику стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи.