6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Застосовуючи індуктивні методи до множини вхідних даних можна виявити нелінійні закономірності та видобути певні знання.
Масовому - 36 - поширенню інформації сприяла поява і розвиток книгодрукування.

Це можна зробити за допомогою лінійної регресії або нейронних мереж.
Для його проведення можуть використовуватись методи, що ґрунтуютьсянаосновіінструментальнихзасобівтауспішнозастосовуються для складного аналізу статистичних даних шляхом прямого програмування інструментальними мовами.

Отже, зміст цього поняття одержав інший напрям і розглядається як об’єкт комерції та автоматизації.
Взаємозв’язок між елементами логічної структури інформації З точки зору подання інформації на певних носіях (фізичне структурування) відповідні одиниці визначаються залежно від носія інформації та способу її фіксації.