Нововведения информационных технологий 2017


Декомпозиція основної мети включає: 1.1.
Ця задача може бути вирішена з різним ступенем ефективності та великими часовими затратами, документальними способами отримання знань, такими як методиматематичної статистики.

Перетворення “інформація – знання” залежить лише від бази знань користувача.
Проте, ціметоди не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних, а високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.

Однак є також противники такого твердження (Дж.
Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.