Нововведения информационных технологий 2017


Поява писемності є характерною ознакою другого етапу розвитку інформаційних технологій.
Однією із важливих дій при цьому є визначення способу представлення даних.

Таке подання даних, що складається зі стовпців, які розташовуються у певному порядку зліва направо, називається відношенням.
Очевидно, що некоректні початкові дані призводять до некоректних висновків.

В таких випадках ситуація вважається статичною і тому інформація про те, що одна подія відбулась раніше, буде неістотною.
Наприклад, база “Студент” містить інформацію про вік, стать, домашню адресу, успішність та інші дані про студента.