Нововведения информационных технологий 2017Загальний принцип вибору критеріїв полягає у чіткій відповідностіміж метою, яка повинна бути досягнута і визначених критеріїв ефективності.
Класичним алгоритмом знаходження асоціативних правил вважається алгоритм APriori.

Наприклад, реальне фінансове положення мешканців певного регіону можна оцінити наступним чином.
Вимоги до даних, що необхідні для проведення сегментації, розділяють на дві групи: дані трансакцій і дані по товарах.

Для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на персональних комп’ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux використовуються наступні процесори електронних таблиць (ЕТ): OpenOffi ce.org Calc, ABS, Gnumeric, KSpread та ряд інших.
Знак “>” наприкінці коду означає, що товар виготовлено за ліцензією.