Нововведения информационных технологий 2017


Наведений нижче приклад ілюструє роботу так званих бінарних дерев рішень, в кожному вузлі яких розгалуження проводиться по двох напрямах (тобто на питання, задане у вузлі, є тільки два варіанти відповідей, наприклад “так” чи “ні” ).
Позиціям, які щойно виникли, коди присвоюються за рахунок резерву.

Під час функціонування HTM-системи кожний вузол здатний складати і оптимізувати набір з n векторів, які відповідають характерним поєднанням з поступаючих у нього сигналів.
Дехто з вчених стверджує, що воно може виникнути само собою.

Трудомісткий метод.
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.