Нововведения информационных технологий 2017


Найчастіше такі проблеми виникають з якісними характеристиками.
4.3.

Відповідно, застосовуючи різні технології до одного і тогожматеріалу, можна одержати різні продукти, оскільки технологія змінює первісний стан матеріалу з метою одержання нового матеріального продукту.
Послідовні шаблони – встановлення закономірностей між пов’язаними у часі подіями Розглянуті вище задачізнайшли широке застосування при видобуванні знань економічного характеру.

Ефективність роботи з клієнтами підвищується за рахунок обліку їх персональних переваг.
Найскладніший життєвий цикл є в: а) інформації в) даних б) повідомлення г) знань - 15 - 7.