Нововведения информационных технологий 2017


В період доінформаційних технологій основна увага при використанні ПК приділялась автоматизації рішень рутинних задач і операцій.
Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.

Дерево рішень будується за певним алгоритмом.
Регресія використовується для встановлення залежності в чинниках.

- 20 - Сукупність показників, достатня для характеристики певного процесу (явища, факту), утворює повідомлення.
Сукупність інформаційних потоків, які характеризують роботу, пов’язану з виконанням певної функції чи з діяльністю певної галузі, називають інформаційною підсистемою.