Нововведения информационных технологий 2017


- 5 - 1.
З реквізитів утворюється показник, що характеризує певний об’єкт з кількісного та якісного боків.

Опис класифікаційних угруповань, кодових позначень та найменувань об’єктів міститься в документі, який називається класифікатором.
Також файл займає певну ділянку на носії пам’яті і характеризується ім’ям, типом та іншими атрибутами.

Алгоритм функціонування мап, що самоорганізуються, єоднимз варіантів кластеризаціїбагатовимірнихданих.
З 2005 р.