Нововведения информационных технологий 2017


Класифікація як засіб формалізованого опису інформації Для забезпечення повноцінного і ефективного обміну інформацією як всередині ІС, так і між різними ІС, автоматизації роботи з даними різних типів, необхідно певним чином уніфікувати і стандартизувати форму представлення інформації без зміни її змісту.
Система кодування має забезпечити змогу виявляти помилки, що виникають при вводі або записі кодів, програмним способом.

В кожному шарі міститься декілька одиниць або десятків нейронів.
Для впорядкованих даних (часові ряди), кожному стовпцю відповідає один чинник, а в кожний рядок заносяться впорядковані за часом події з єдиним інтервалом між рядками.

Ці принципово нові засоби і методи обробки даних об’єднуються в цілісні технологічні системи і забезпечують практично всі функції ІТ.
Питання мають вигляд “Значення параметра А більше Б?”.