Нововведения информационных технологий 2017


При цьому кожна підгрупа належить лише одній групі (вищій за ієрархією).
Розглянемо приклад сегментації покупців за допомогою мапи Кохонена.

Набори пакетів прикладних програм для математичних розрахунків і моделювання, експертні системи і бази знань використовуються в інформаційних системах для розв’язання формалізованих і неформалізованих задач.
► Поняття процесу і його компоненти.

Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.
Також файл займає певну ділянку на носії пам’яті і характеризується ім’ям, типом та іншими атрибутами.