6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Прикладом такої закономірності служить правило, яке вказує, що з події X випливає подія Y.
Кількість електронних видань поступово наближається до кількості друкованих.

Загалом, нейронні мережі характеризуються такими факторами: структура мережі;• процес пошуку (метод пересилання інформації з входу на вихід);• метод навчання мережі.• Вибір топологічної структури мережі здійснюється у відповідності із особливостями і складністю розв’язуваної задачі.
Для захисту інформації у комірках ЕТ призначений засіб Захист (Protection), з допомогою якого можна закрити зміст комірок (Lock), приховати зміст комірок (Hide), або захистити робочий лист (Protect worksheet).

► На використанні яких засобів основані методи для аналізу значних обсягів економічної інформації? - 49 - 4.
У випадку машинного представлення інформації синонімами поняття “реквізит” можуть бути “поле”, “елемент”, “атрибут”.