Нововведения информационных технологий 2017


на основі “Десяткової класифікації” американського бібліотекаря Дьюї.
Розрізняють форму і значення реквізитів.

Проте, ціметоди не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних, а високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.
Організація даних у базі характеризується певною структурою, тобто формою ї способом їх впорядкування.

Релевантна інформація (від англ.
Основним будівельним елементом HTM-cистеми є вузол (node), пов’язаний з нижче- та вищерозміщеними вузлами двонапрямленими зв’язками, подібно до нейронів у моделі неокортекса.