Нововведения информационных технологий 2017


Так можна інтерпретувати поняття технології в широкому сенсі.
Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.

Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.
Так, наприклад, для систематизованої обробки значних обсягів табличних даних на ПК під управлінням операційних систем сімейства Microsoft Windows використовуються процесори електронних таблиць (ЕТ) Microsoft Excel, спеціалізовані програмні пакети StatSoft Statistica, StatGraphics Plus, SPSS SigmaPlot та інші.

Найпоширенішими системами штрих-кодування є: а) UPS, EAN в) USB,UPS б) MAN, WAN г) MIS, ERP 2.
Прикладом асоціативного правила, служить твердження, що покупець, що придбав хліб, купить і молоко з вірогідністю 75%.