Нововведения информационных технологий 2017


Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.
Відкриття в галузі електрики зробило революцію і в інформаційних технологіях, зумовило перехід до четвертого етапу їх розвитку.

Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.
У спеціальній літературі вживають інші синоніми реквізиту – “терм”, “ознака” і.

Якість – складне поняття, і якщо цей показник є важливим, то необхідно ввести спосіб його формалізації.
Як правило, вибирають один з наступних видів – число, рядок, дата, логічна змінна (так/ні).