Нововведения информационных технологий 2017


Однак, без програмного відтворення їх роботи неможливе коректне відтворення процесу мислення.
Інформаційні технології: властивості, вимоги, цілі 3.1.

Взаємозв’язок між елементами логічної структури інформації З точки зору подання інформації на певних носіях (фізичне структурування) відповідні одиниці визначаються залежно від носія інформації та способу її фіксації.
забезпечення ефективної оцінки і відбору даних з врахуванням їх цінностей (мінімізація прагматичного шуму); 1.4.

Інформаційні процеси поділяють на: (позначте декілька пунктів, якщо потрібно) а) процес циркуляції в) процес переробки б) процес знищення г) процес здобуття 8.
Ця послідовність не описує певний алгоритм або математичний апарат, не залежить від наочної області.