Нововведения информационных технологий 2017


Завданням напряму штучного інтелекту є розробка апаратно- програмних засобів, що дозволяють користувачу формулювати і розв’язувати інтелектуальні задачі.
Цей метод характеризується тим, що початкова множина об’єктів інформації послідовно поділяється на угруповання (класи) першого рівня поділу, далі – на угруповання наступного рівня, і т.д.

Найбільше розповсюдження отримали градієнтні методи – алгоритм зворотного поширення похибки (Back Propagation), зв’язаних градієнтів, RProp і інші.
Форма реквізиту включає найменування і структуру (формат).

Це нейронні мережі, дерева рішень, алгоритми кластеризації, виявлення асоціацій, тощо.
Система класифікації може бути подана переліком незалежних фасетів (списків), які містять значення ознак класифікації.