Нововведения информационных технологий 2017


Також дані повинні бути уніфікованими – одні й ті ж самі дані скрізь повинні описуватись однаково.
Як правило, одним з параметрів виступає дата або час, проте можуть використовуватись довільні відліки, наприклад, покази лічильників, зняті з певною періодичністю.

Обчислювальне середовище має операційну і інформаційну компоненти.
Ступінь подібності об’єктів характеризує точність кластеризації.

Це такі як: символ, реквізит, показник, інформаційне повідомлення, інформаційний масив, інформаційний потік, інформаційна підсистема, інформаційна система.
У навчальному посібнику стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи.