Нововведения информационных технологий 2017


З’явилась можливість передачізначних обсягів інформації на великі відстаніз достатньо великою швидкістю (телефон, телетайп), зберігання їх на магнітних носіях.
► Наведіть приклади хаотичного та автоматичного технологічних процесів.

Вони здатні до адаптивного навчання шляхом реакції на позитивні і негативні дії.
Так, наприклад, структура ідентифікаційного коду фізичної особи, який використовується в податковій системі України, така: перші 5 цифр – дата народження (в кодах Excel), зміщена на один день; наступні три – порядковий номер серед осіб з однаковою датою народження; наступна цифра – ознака статі; остання цифра – контрольний розряд.

Так, наприклад, структурною називається інформація, яку отримує суб’єкт через органи відчуття.
В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.