Нововведения информационных технологий 2017


Приклад фасетної класифікації студентів: прізвище та ініціали, форма навчання (стаціонар, заочне, ПДО), спеціальність (економіка підприємства, фінанси, облік і аудит, математика, правознавство), початкова освіта (середня, середня спеціальна, вища).
Об’єктом обробки інформаційної технології є: а) інформація в) символи б) знання г) дані 6.

Забезпечення контролю за інформаційними взаємодіями і узгодженістю рішень, що приймаються в системі.
Специфіка сучасних вимог до обробки інформації робить безсилим як статистичні, так і експертні підходи в багатьох практичних областях, у тому числі і економічних.

Система кодування має забезпечити змогу виявляти помилки, що виникають при вводі або записі кодів, програмним способом.
Процес визначається вибраною людиною стратегією і реалізовується за допомогою сукупності різноманітних засобів та методів.