6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Підготовка початкового набору даних, у тому числі з різних джерел, вибору значущих параметрів, тощо.
Це логічно цілісний набір відомостей для безпосереднього вирішення потрібної задачі (або ряду задач), який підготовлений спеціалістами.

Структурна схема аспектів трансформування інформації Ці перетворення завжди підпадають під категорію інформації.
Структура і властивості економічної інформації Структурування інформації пов’язане з необхідністю її зберігання, обробки чи передачі.

Іншим критичним фактором стосовно відповідності програмних процесів, які моделюються системою Numenta до реальних процесів мислення живих істот є результати ветеринарних фізіологічних досліджень, які показують, що, наприклад, мозок ворони та й деяких інших достатньо розумних птахів майже зовсім немає кори (кортекса), однак це зовсім не зменшує їх розум.
Класифікатор складається з 32 класів і 223 підкласів, що охоплюють різні види товарів.