6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Проте, ціметоди не дозволяють знаходити і видобувати знання з масивів даних, а високі вимоги до кваліфікації кінцевих користувачів обмежують їх використання.
Кластеризація може використовуватися для сегментації і побудови профілів клієнтів (покупців).

Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.
Передача інформаціїздійснюється за наявності передавача, приймача і каналу зв’язку.

Двомірний код зчитується за допомогою спеціальних пристроїв в двох вимірах (по горизонталі і по вертикалі).
У навчальному посібнику авторами представлено нову концепцію комплексного аналізу ІТ-галузі, починаючи від базових термінів, таких як “технологія” та “інформація”, до задач оптимізації створення інформаційного продукту, його захисту, технологій проектування інформаційнихсистем (ІС) імоделюваннябізнес-процесів.