6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


За ступенем стабільності інформацію можна поділити на постійну, умовно-постійну та змінну.
Важливою вимогою є стабільність кодів.

До задач трансформації даних відносяться: плаваюче вікно, зведення типів, виділеннячасовихінтервалів, перетворення безперервних значень в дискретні і навпаки, сортування, групування та інше.
Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.

Класифікатори інформації можуть створюватися системним або локальним способом.
Інформаційний потік – сукупність масивів, що відносяться до однієї з частин процесу управління об’єктом Для інформаційних технологій важливим є визначення інформаційних потоків від джерел інформації до користувача.