Нововведения информационных технологий 2017


Проведений аналіз структури ІТ у посібнику дозволяє трактувати технологію як сукупність процесів, що використовують засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).
При цьому суттєве значення має швидкість проходження відповідних процесів згідно із вказаною схемою.

Обов’язковою вимогою до інформації є: а) достовірність в) носій, джерело, приймач та наявний зв’язок між ними б) паперове підтвердження г) всі відповіді правильні 4.
При дуже великій кількості вузлів дерево стає важким для сприйняття.

► Поняття процесу і його компоненти.
До агрегату даних можуть належати як елементи, так і інші агрегати даних.