Нововведения информационных технологий 2017


Послідовна зміна станів, стадій розвитку, сукупність дій, це: а) виробничий процес в) технічний процес б) технологічний процес г) дослідницький процес 6.
Вони передбачають переміщення від одних об’єктів інформації до інших з урахуванням їх змістової та семантичної взаємопов’язаності.

Найбільше розповсюдження отримали алгоритми CART і C4.5(C5.0).
Технологія в перекладі з грецької (techne) – мистецтво, майстерність, вміння, що є процесами.

Поле – множина символів, яка створює мінімальний семантичний елемент масиву.
Умовне розбиття об’єктів на підмножини на основі ознак з метою впорядкування і систематизації: а) кластеризація в) сортування б) кодування г) класифікація 8.