Нововведения информационных технологий 2017


Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
асоціація – виявлення закономірностей між пов’язаними• подіями.

Це можуть бути сегменти по сфері діяльності, по географічному розташуванню.
Зайняті в ній люди розглядаються лише як учасники колективних зусиль, підпорядкованих загальній меті функціонування системи.

Змішаний метод класифікації передбачає використання обох попередніх.
Етапи розвитку інформаційних технологій Інформаційні технології посідають чільне місце в нашому житті, тому це поняття є багатофункціональним та нечітким.