6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


забезпечення максимальної простоти взаємодії користувача з ПК; 1.4.2.
Поняття економічної інформації ВЗаконіУкраїни “Проінформацію” визначенонаступні видиінформації: статистична інформація;• адміністративна інформація;• масова інформація;• інформація про діяльність державних органів влади та органів• місцевого і регіонального самоврядування; правова інформація;• інформація про особу;• інформація довідково-енциклопедичного характеру;• соціологічна інформація.• Існують інші способи класифікації інформації.

Для цього повинні існувати розвинуті інструменти доступу до різних джерел даних.
Масив є основною структурною одиницею при автоматизованій обробці інформації, зокрема при запису даних в пам’ять машини.

Так одержується прогноз – на вхід подається модель хронології продажів.
Тому для аналізу сучасних баз даних методи повинні бути ефективними, простими у використанні, володіти значним рівнем масштабності і певною автоматизованістю.