6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Для використання інформації також є необхідною певна система сприйняття (мозок, наприклад), яка здатна оперувати цією інформацією.
Ієрархічний метод класифікації.

Дані – це основа інформації.
Іншими, практично цінними інструментами для обробки даних є Сортування (Sort); Фільтр (Filter) – Автофільтр (AutoFilter), Стандартний фільтр (Standard Filter) та Розширений фільтр (Advanced Filter); Консолідація даних (Consolidate); Обчислення підсумків (Subtotals); Групування даних (Group).

Наприклад, необхідно отримати прогноз обсягів продажів на наступний місяць.
Тому ці таблиці називаються реляційними (від англ.