6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Останнім часом з’явився четвертий тип: об’єктно-орієнтовані моделі даних, які використовують поєднання традиційної та об’єктноїмоделей.
Вибір методів класифікації та кодування залежить від призначення класифікатора, специфіки об’єкта класифікації та можливостей обчислю- вальної техніки.

► Намалюйте дерево прийняття рішення щодо доцільності купівлі автомобіля в кредит.
В ієрархічних – дані представляються у вигляді ієрархічної (деревоподібної) структури.

Кількість значень ознаки класифікації - 23 - визначає кількість класифікаційних угруповань, які можуть бути створені при розподілі множини об’єктів за цією ознакою.
Така система передбачень працює згідно зі схемою: питання – перевірка – відповідь.