6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
В інформаційних технологіях розглядають декомпозицію на основі дерева цілей (рис.3.3).

Схема формування коду студента Фасетний метод класифікації.
Відповідно, вони є придатними для вирішення задач виявлення асоціацій.

Спостерігається стійка тенденція зростання кількості електронних видань, які розповсюджуються через мережу Інтернет.
Реквізит-основа (сума, дата, ціна) розкриває абсолютне або відносне кількісне значення реквізиту-ознаки.