6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Число договірних держав Угоди становить 42.
Використовується для рішення неструктурованих задач.

Збір і систематизація даних Дані представляють собою спосіб представлення, збереження та елементарних операцій обробки інформації.
Інформаційна технологія повинна давати можливість оцінити вплив рішень, які приймаються, на підвищення ефективності процесів, які вона обслуговує.

3.4.
Етапи розвитку інформаційних технологій Інформаційні технології посідають чільне місце в нашому житті, тому це поняття є багатофункціональним та нечітким.