6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


У відповідності до фаз він представляється наступними інформаційними процесами: 1) збір і реєстрація даних; 2) передача даних; 3) переробка та збереження даних; 4) підготовка даних для оцінки та інтерпретації; 5) пошук даних відповідно до запиту; 6) трансформація знань через інформацію в дані.
Це може бути достатньо дорогим способом, проте, такий варіант збору даних не виключений.

Перед використанням нейромережі проводиться її навчання, що є ітераційним процесом налаштування вагових коефіцієнтів.
При достатньо великій кількості клієнтів неможливо розробити для кожного індивідуальний підхід.

Необхідно зазначити, що вибір засобу для обробки інформації обумовлюється властивостями поставленої задачі.
Існує два способи штрих-кодування інформації: лінійний і двовимірний.