6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Можна виділити такі види економічної інформації: прогнозна, планово- договірна, облікова, нормативна, довідкова.
розробки останнього закладу були доведені до рівня комерціалізації, що призвело до створення компанії Numenta, а інститут одержав статус філії Каліфорнійського університету.

Проте використання електронних видань має свої проблеми, такі як захист інтелектуальної власності, мінімізація розмірів видання для швидкого розповсюдження через комп’ютерні мережі та зберігання на цифрових носіях, уніфікація видавничих форматів.
Для цього служить система класифікації і кодування, причому кодування є засобом вираження елементів класифікації.

Кількість договірних держав Угоди становить 53.
Точніше зв’язок понять “інформація” та “знання” можна охарактеризувати на прикладі категорій “частина - ціле”.