6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Ознака класифікації – це властивість або характеристика об’єкта, за якою здійснюється класифікація Ознаки класифікаціїможутьмати кількісне (стаж, оклад, вік) або якісне (професія, посада, галузь) значення.
Поділ інформації на вхідну і вихідну дозволяє визначити пропускну здатність системи, що здійснює обробку інформації.

Алгоритм функціонування мап, що самоорганізуються, єоднимз варіантів кластеризаціїбагатовимірнихданих.
Релевантна інформація – це: а) секретна інформація в) інформація щодо певної людини, проблеми, мети б) комерційна інформація г) економічна інформація 5.

Оперативна інформація циркулює між об’єктами матеріального світу і використовується впроцесах управління вживійприроді та суспільстві.
Дерево рішень будується за певним алгоритмом.