6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


У теоретичних напрямах розвитку систем штучного інтелекту розрізняють дві провідні гілки, які відповідають висхідним та низхідним методам моделювання.
Ці елементи називають інформаційними одиницями.

Тому в класифікаторах, побудованих за ієрархічним методом, мають передбачатися значні резервні ємності.
Згідно з теоретичними гіпотезами, інформація у такій структурі повинна поширюватися тільки знизу вверх – від рецепторів до нейронів, які відповідають за пам’ять і представлення картини бачення світу.

Відомості, що є необхідними для висновків і рішень, це: а) знання в) технології б) дані г) інформація 12.
Метою введення цього поняття є об’єднання різних технологій, пов’язаних із процесом існування об’єкту в єдину метатехнологію, в якій визначені закони перетворення рольових функцій, компонентів локальних технологій.