6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017


Очевидно, що це вимагає глибокого вивчення можливостей, як сучасних і перспективних засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, так і технологічних процесів в даній предметній області та їх технічного оснащення.
Різні алгоритми аналізу вимагають спеціальним чином підготовлені дані, наприклад, для прогнозування необхідно перетворити часовий ряд за допомогою плаваючого вікна.

Реквізити можуть бути різного типу: числового, текстового, логічного, дата тощо.
Реквізити можуть бути різного типу: числового, текстового, логічного, дата тощо.

Міжнародна патентна класифікація (International patent classifi cation).
Непрямі дані.