6c72e748

Нововведения информационных технологий 2017Взаємозв’язок та ієрархія технологій Життєвий цикл інформації.
Проведений аналіз структури ІТ у посібнику дозволяє трактувати технологію як сукупність процесів, що використовують засоби та методи накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища (інформаційного продукту).

Програмне забезпечення передбачило вже не лише індивідуальні засоби, а й системи колективного користування, підтримку мультимедіа і тривимірну графіку.
На сьогодняшній день пріоритетом компанії Numenta – організація масштабного вивчення сфер практичного застосування HTM-систем, тому дослідна версія програмної платформи на сьогодні поширюється з відкритою ліцензією на використання.

Для навчання використовуються спеціальні алгоритми.
Прикладами постійної інформації можуть бути такі величини як число π, міжнародна система одиниць СІ, тощо.